kembara mencari realiti

3:34 AM

stronger than before

1:26 AM